UTMB 2020 בוטל

אחרי המתנה ארוכה, הכריזו גם מארגני ה-UTMB על ביטול האירוע השנה בעוד מרוצים בכל העולם הודיעו בחודשים האחרונים על ביטולם בשל התפרצות מגיפת הקורונה, מארגני ה-UTMB לא מיהרו להכריז על השינויים הצפויים במרוץ, והמתינו...

ניצחנו! בינתיים

המאבק שלנו נשא פרי ומקבלי ההחלטות הבינו שאי אפשר להתעלם מאיתנו. ניצחנו במלחמת השחרור הקטנה שלנו אבל עכשיו צריך לשמור על הכללים ולהישמר מפרובוקציות